ความพึงพอใจสำหรับเว็บไซต์ใหม่
  ดี
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
ตำบลรัษฏาเป็นหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิมชื่อ "ตำบลสั้นใน" ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนชื่อ จากตำบลสั้นใน เป็นตำบลรัษฏา เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)ผู้ว่าการมณฑลภูเก็ต
ในปี พ.ศ. 2499 ได้รับการยกฐานะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรัษฏา ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 222/2499 เป็นหนึ่งใน 41 อบต.ทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ได้จัดฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ ประจำปี 2558 ณ บริเวณบ้านแหลมตุ๊กแกและโรงเรียนเกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการซ้อมแผนป้องกันฯ และนายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นผู้กล่าวต้อนรับประธานในพิธีครั้งนี้