สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)


งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) สำหรับประชาชนหมู่ 2 ,หมู่ 3 โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ซึ่งทางราชการออกให้ 2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
โดย: ทต.รัษฎา
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาแนะนำการจดสิทธิบัตร สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) (ดู:108)(วันที่:19/11/2557)
ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1) (ดู:358)(วันที่:05/11/2557)
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลลอยกระทง (ดู:135)(วันที่:04/11/2557)
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ และผู้มิสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ดู:131)(วันที่:30/10/2557)
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 14 - 23 พฤศจิกายน 2557 (ดู:144)(วันที่:20/10/2557)