สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)


งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฏา รับขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) สำหรับประชาชนหมู่ 2 ,หมู่ 3 โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ซึ่งทางราชการออกให้ 2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิด(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
โดย: ทต.รัษฎา
วันที่ 28/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓) (ดู:156)(วันที่:25/11/2558)
พระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 (ดู:134)(วันที่:17/11/2558)
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่3) (ดู:268)(วันที่:16/11/2558)
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี 2558 (ครั้งที่ 3) เฉพาะตำแหน่ง (ดู:143)(วันที่:16/11/2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเท (ดู:439)(วันที่:13/11/2558)