สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
1
หมวดข่าว : ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารภายในอบต. 816 รายการ
ประเภท ท้องถิ่น หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา
21/10/2557
30
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ขอเชิญร่วมชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 14 - 23 พฤศจิกายน 2557
20/10/2557
37
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัย บริเวณภายนอกอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา
20/10/2557
31
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคาร ๒ ชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ท่าเรือใหม่) หมู่ที่ ๗
20/10/2557
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลรัษฎา จำนวน 5 แห่ง
17/10/2557
57
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ หมู่ที่ ๕ ตำบลรัษฏา
10/10/2557
83
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประชาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยฯ ที่รับเบี้ยยังชีพกับเทศบาลตำบลรัษฏามาแสดงการดำรงชีวิตอยู่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สามารถติดต่อความประสงค์ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลรัษฏา ภายในวันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
10/10/2557
94
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์นาหลวง หมู่ที่ ๓(ครั้งที่ ๒)
08/10/2557
59
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบของ โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา (ทาสีภายในและภายนอก)
25/09/2557
124
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนตรัง หมู่ที่ ๓ (ครั้งที่ ๒)
24/09/2557
134
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมคูระบายน้ำในพื้นที่ตำบลรัษฎา ซอยรัษฎารำลึก ๓ หมู่ที่ ๖ (ครั้งที่ ๒)
19/09/2557
125
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งแพลอยน้ำในขุมน้ำของเทศบาลตำบลรัษฎา ซอยพะเนียง 2 หมู่ที่ 5
19/09/2557
101
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลรัษฏา
12/09/2557
179
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลรัษฏา เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก
05/09/2557
199
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง ชะลอการดำเนินการคัดเลือก
29/08/2557
242
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา เลิกเล่นการพนัน ผิดกฏหมาย
29/08/2557
527
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ขอเชิญร่วมชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 14 - 23 พฤศจิกายน 2557
27/08/2557
217
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า
27/08/2557
173
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์นาหลวง หมู่ที่ ๓
25/08/2557
177
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบเมนไฟฟ้าพร้อมตู้ MDB โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา (ซอยวีระอุทิศ หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา)
25/08/2557
196

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41