สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
1
หมวดข่าว : ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารภายในอบต. 828 รายการ
ประเภท ท้องถิ่น หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาแนะนำการจดสิทธิบัตร สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP)
19/11/2557
100
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศ เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1)
14/11/2557
297
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา (ซอยเจริญทรัพย์) หมู่ที่ ๓
13/11/2557
226
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟประดับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
12/11/2557
188
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลรัษฎา ถนนประชาอุทิศ ๓ ถึงสามแยกบ้านตีน หมู่ที่ ๕ (ครั้งที่ ๒)
11/11/2557
176
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1)
05/11/2557
354
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1)
05/11/2557
256
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลลอยกระทง
04/11/2557
133
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ และผู้มิสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
30/10/2557
131
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมคูระบายน้ำ ซอยร่วมพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๓
30/10/2557
95
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา
29/10/2557
93
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำในพื้นที่ตำบลรัษฎา ซอยรัษฎารำลึก หมู่ที่ ๖
28/10/2557
89
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา
21/10/2557
91
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ขอเชิญร่วมชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 14 - 23 พฤศจิกายน 2557
20/10/2557
142
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัย บริเวณภายนอกอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา
20/10/2557
88
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคาร ๒ ชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ท่าเรือใหม่) หมู่ที่ ๗
20/10/2557
65
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลรัษฎา จำนวน 5 แห่ง
17/10/2557
110
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ หมู่ที่ ๕ ตำบลรัษฏา
10/10/2557
125
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประชาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยฯ ที่รับเบี้ยยังชีพกับเทศบาลตำบลรัษฏามาแสดงการดำรงชีวิตอยู่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สามารถติดต่อความประสงค์ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลรัษฏา ภายในวันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
10/10/2557
202
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์นาหลวง หมู่ที่ ๓(ครั้งที่ ๒)
08/10/2557
96

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42