สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
1
หมวดข่าว : ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารภายในอบต. 994 รายการ
ประเภท ท้องถิ่น หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)
25/11/2558
152
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)
25/11/2558
123
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทพประทาน (ซอยเกาะสิเหร่) หมู่ที่ 1
24/11/2558
105
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2
24/11/2558
98
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา พระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
17/11/2558
134
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่3)
16/11/2558
267
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่3)
16/11/2558
140
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี 2558 (ครั้งที่ 3) เฉพาะตำแหน่ง
16/11/2558
130
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี 2558 (ครั้งที่ 3) เฉพาะตำแหน่ง
16/11/2558
143
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเท
13/11/2558
438
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ถนนตรัง หมู่ที่ 3
12/11/2558
354
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา (ซอยชูจิตร หมู่ที่ 3)
10/11/2558
325
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทพประทาน (ซอยเกาะสิเหร่) หมู่ที่ 1
05/11/2558
263
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงพร้อมดูแลสวนหย่อมในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา
03/11/2558
338
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 5 เฉพาะถนนบายพาสทั้งสองฝั่ง
29/10/2558
261
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาเอกชนกวาดรวบรวมขยะ และตัดหญ้าในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา
29/10/2558
231
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรในการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 (ครั้งที่ 3)
28/10/2558
415
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรในการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 (ครั้งที่ 3)
28/10/2558
617
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 3)
15/10/2558
12535
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 3)
15/10/2558
11534

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50