สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
1
หมวดข่าว : ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารภายในอบต. 951 รายการ
ประเภท ท้องถิ่น หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การย้ายจุดบริการรถแท็กซี่ สถานีขนส่งแห่งที่ 2
02/09/2558
198
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 จุด
31/08/2558
378
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณ ผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปี 2558
27/08/2558
354
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 18/2558 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยโหนทรายทอง หมู่ที่ 3
24/08/2558
451
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 18/2558 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยโหนทรายทอง หมู่ที่ 3
24/08/2558
448
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลรบฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร (หน้าหมู่บ้านศรีสุชาติ 1) ถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ 5
21/08/2558
693
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา วัน เวลาและสถานที่ในการสรรหา เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
21/08/2558
724
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย
17/08/2558
505
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฯ
17/08/2558
630
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยโหนทรายทอง หมูที่ ๓
14/08/2558
558
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมรถตู้ดูดโคลนเลน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๒๙๙ ภูเก็ต
14/08/2558
437
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงตามสาย จำนวน ๖ รายการ พร้อมติดตั้ง
13/08/2558
570
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านการศึกษา
11/08/2558
499
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา คำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
10/08/2558
630
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเท
06/08/2558
727
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
06/08/2558
417
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคา
05/08/2558
346
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ๘ รายการ
04/08/2558
375
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนเกี่ยวกับการลา
28/07/2558
333
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
27/07/2558
322

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48