สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
1
หมวดข่าว : ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารภายในอบต. 873 รายการ
ประเภท ท้องถิ่น หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจอ LED ขนาดจอแสดงผลกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ
25/03/2558
145
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา โครงการสร้างเยาวชนเพื่อพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 128)
20/03/2558
124
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ๗) สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
20/03/2558
217
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ๗) สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
20/03/2558
145
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๐/๒๕๕๘ โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ายกสูง จำนวน ๑ คัน
19/03/2558
68
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด
13/03/2558
100
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ ประกาศเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๙/๒๕๕๘ โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ลาดทับ) ถนนบ้านทุ่งคา-ควนดินแดง หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖
12/03/2558
70
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อ
10/03/2558
52
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการจ้างเหมาเอกชนกวาดรวบรวมขยะและตัดหญ้าในเขตเทศบาล
09/03/2558
130
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด
09/03/2558
61
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยทิพย์รักษา หมู่ที่ ๒
03/03/2558
88
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสามัคคี ๒ หมู่ที่ ๕
03/03/2558
41
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ลานทับ) ถนนบ้านทุ่งคาถึงควนดินแดง หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27/02/2558
91
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ หน่วยงาน ๑๗ รายการ
27/02/2558
93
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การสรรหาที่ดินของเทศบาลตำบลรัษฏา
26/02/2558
55
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย พื้นที่เทศบาลตำบลรัษฎา หมู่ที่ ๖
25/02/2558
60
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
19/02/2558
57
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการจ้างเหมาเอกชนกวาดรวบรวมขยะและตัดหญ้าในเขตเทศบาล
17/02/2558
77
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้าง Box Culvert ซอยสามกอง ๑ หมู่ที่ ๖
17/02/2558
74
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อ
13/02/2558
86

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44