• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
 
1

ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวทั้งหมด 1114 รายการ

 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

 
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์เผยแพร่เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ ณ ห้องประชุม ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องทำงานเทศกิจ ณ สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2
 • 22/09/2559
  464
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 20/2559 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพะเนียง 3 และ 5 หมู่ที่ 5
 • 19/09/2559
  645
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 20/2559 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพะเนียง 3 และ 5 หมู่ที่ 5
 • 19/09/2559
  664
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 19/2559 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. หลังโรงพักชุมชนเกาะสิเหรอ่ หมู่ที่ 1
 • 19/09/2559
  290
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงและซ่อมบำรุง พร้อมดูแลรักษาสวนหย่อม ในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา
 • 19/09/2559
  290
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ (หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 5 ถนนบายพาสฝั่งขาเข้าและขาออก)
 • 13/09/2559
  692
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา หมู่ที 1,3,4 และหมู่ที่ 7
 • 13/09/2559
  434
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกงานสอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา
 • 12/09/2559
  385
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านแหลมหงา หมู่ที่ 1
 • 09/09/2559
  767
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 17/2559 โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและคูระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล. ซอยสามกอง 1 หมู่ที่ 6
 • 09/09/2559
  559
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกงานสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา (ซอยจ้อชูก้ง) หมู่ที่ 5
 • 09/09/2559
  557
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ฝ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงายบริหารตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลรัษฏา
 • 09/09/2559
  663
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกงานสอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2
 • 07/09/2559
  720
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกงานสอบราคาจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงและซ่อมบำรุงพร้อมดูแลรักษาสวนหย่อมในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา
 • 07/09/2559
  726
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพะเนียง 3 และ 5 หมู่ที่ 5
 • 07/09/2559
  735
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
 • 06/09/2559
  740
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. หลังโรงพักชุมชนเกาะสิเหร่ หมู่ที่ 1
 • 05/09/2559
  519
   
 • ประกาศเทศบาลตำบลรัษฎา
 • 02/09/2559
  1287
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล. ซอยสามกอง 1 หมู่ที่ 6
 • 29/08/2559
  530
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาเอกชนกวาดรวบรวมขยะ และตัดหญ้าในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา
 • 29/08/2559
  509