• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
 
1

ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวทั้งหมด 1273 รายการ

 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

 
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดรับคำขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน
 • 15/05/2561
  242
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 07/05/2561
  517
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 04/05/2561
  607
   
 • ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่ว่าง
 • 03/05/2561
  274
   
 • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการรับรู้กฎหมายของประชาชน
 • 01/05/2561
  340
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคูระบายน้ำเดิมและก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนศรีเสนา/ซอยศรีเสนา หมู่ที่ 7 หน้าศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ภูเก็ต ทางเข้าแพ ป.พิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 26/04/2561
  346
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยขำอุทิศ หมู่ที่ 2 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 26/04/2561
  325
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหมื่นศรี หมู่ที่ 3 ดำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 26/04/2561
  332
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเขื่อนกันดินเดิม ซอยในนา หมู่ที่ 2 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 26/04/2561
  308
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยชูจิตร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 • 25/04/2561
  273
   
 • เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลรัษฎา ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเทศบาลขึ้น เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันเทศบาล” เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดการปก
 • 24/04/2561
  264
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยนวลสุข ถนนสายท่งคา-บ้านสะปำ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 23/04/2561
  229
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนพัชนี-กู้กู หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 19/04/2561
  183
   
 • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
 • 19/04/2561
  349
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยกอยะ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 04/04/2561
  863
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • 03/04/2561
  1198
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
 • 02/04/2561
  1152
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรในการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
 • 19/03/2561
  1151
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561
 • 16/03/2561
  1098
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา วัน เวลาและสถานที่ในการสรรหา เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • 15/03/2561
  1113