สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
1
หมวดข่าว : ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารภายในอบต. 1021 รายการ
ประเภท ท้องถิ่น หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลรัษฎา
04/02/2559
648
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา (ซอยพัชนี-กู้กู-หัวท่า) หมู่ที่ 3
28/01/2559
1046
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
28/01/2559
880
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
26/01/2559
963
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัษฎา แหลมตุ๊กแก ประจำปีการศึกษา 2559
26/01/2559
893
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเกาะสิเหร่ ประจำปีการศึกษา 2559
26/01/2559
671
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีการศึกษา 2559
26/01/2559
393
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคา บุญยขจรประชาอาสา ประจำปีการศึกษา 2559
26/01/2559
282
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7/2559 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน พร้อมถนน ค.ส.ล. ซอยพะเนียง 3 หมู่ที่ 5 (จากสะพานหลังศาลเจ้าถึงโครงการเพอร์เฟ็คไลท์)
26/01/2559
534
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาโครงการบ้านหลุดดาวน์ หมู่ที่ 5 (ระบบประปา)
20/01/2559
637
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559
19/01/2559
602
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน พร้อมถนน ค.ส.ล. ซอยพะเนียง 3 หมู่ที่ 5
19/01/2559
622
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน “การจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง การกำหนด จำนวนที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ลักษณะและขนาดของ ที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถฯ
18/01/2559
1289
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน
11/01/2559
704
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 4/2559 โครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ สถานีผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 หมู่ที่ 2
06/01/2559
628
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา (ซอยพัชนี - กู้กู - หัวท่า) หมู่ที่ 3
05/01/2559
679
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 5/2559 โครงการจ้างเหมาเอกชนกวาดรวบรวมขยะและตัดหญ้าในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา (ครั้งที่ 2)
28/12/2558
951
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559
28/12/2558
868
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559
28/12/2558
806
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการรปะมูลจ้าง โครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์และจักรยานยนต์สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
23/12/2558
680

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52