สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
1
หมวดข่าว : ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารภายในอบต. 932 รายการ
ประเภท ท้องถิ่น หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
27/07/2558
50
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๗/๒๕๕๘ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา (ซอยสาครเขตต์) หมู่ที่ 3
23/07/2558
68
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหินคลุก จำนวน ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร
23/07/2558
67
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
22/07/2558
128
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร (หน้าหมู่บ้านศรีสุชาติ 1) ถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ 5
22/07/2558
113
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
20/07/2558
162
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๖/๒๕๕๘ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยบางชีเหล้า ๒ หมู่ที่ ๒
20/07/2558
65
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยโหนทรายทอง หมู่ที่ ๓
17/07/2558
128
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๕/๒๕๕๘ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากถนนประชาอุทิศ ๓ ถึงสามแยกบ้านตีน หมู่ที่ ๕ ครั้งที่ ๓
17/07/2558
68
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา (ซอยสาครเขตต์) หมู่ที่ ๓
15/07/2558
68
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา (ซอยรัตนชัยคานเรือ หมู่ที่ ๗)
10/07/2558
97
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยบางชีเหล้า หมู่ที่ ๒
10/07/2558
91
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลรัษฎา ตำแหน่งผู้อำนวย
08/07/2558
162
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลรัษฎา ตำแหน่งผู้อำนวย
08/07/2558
178
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้า่งคูระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา (หมู่บ้านรังสิริ ๑,๒ หมู่ที่ ๓)
08/07/2558
131
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา งานทะเบียนพาญิชย์เทศบาลตำบลรัษฎา ประกาศให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา สามารถยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ในที่กองคลัง ฝ่ายทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลตำบลรัษฎา ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบการ สอบถามข้อมูลได้ที่ งานทะเบียนพาณิชย์ โทร 076 525779-85
07/07/2558
158
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๘ รายการ (ครั้งที่ ๒)
06/07/2558
113
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ความรู้เกี่ยวกับกองทุนยุติธรรม
02/07/2558
116
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากถนนประชาอุทิศ 3 ถึงสามแยกบ้านตีน หมู่ที่ 5 ครั้งที่ 3
01/07/2558
219
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยต้องลี้พาล หมู่ที่ ๑
25/06/2558
275

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47