• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
 
1

ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวทั้งหมด 1122 รายการ

 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

 
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกวาดรวบรวขยะและตัดหญ้าในเขตเทศ (ครั้งที่ 2)
 • 27/10/2559
  59
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลรัษฎา
 • 25/10/2559
  259
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรในการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
 • 25/10/2559
  498
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีสุทัศน์และถนนเทพประทาน หมู่ที่ 1
 • 17/10/2559
  345
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล ในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา (ซอยจ้อซูก้ง) หมู๋ที่ 5
 • 11/10/2559
  553
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาเอกชนกวาดรวบรวมขยะ และตัดหญ้าในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา (ครั้งที่ 2)
 • 04/10/2559
  1062
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 22/2559 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ (หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 5 ถนนบายพาสฝั่งขาเข้าและขาออก)
 • 03/10/2559
  654
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2)
 • 28/09/2559
  1600
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์เผยแพร่เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ ณ ห้องประชุม ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องทำงานเทศกิจ ณ สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2
 • 22/09/2559
  986
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 20/2559 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพะเนียง 3 และ 5 หมู่ที่ 5
 • 19/09/2559
  1262
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 20/2559 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพะเนียง 3 และ 5 หมู่ที่ 5
 • 19/09/2559
  1264
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 19/2559 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. หลังโรงพักชุมชนเกาะสิเหรอ่ หมู่ที่ 1
 • 19/09/2559
  795
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงและซ่อมบำรุง พร้อมดูแลรักษาสวนหย่อม ในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา
 • 19/09/2559
  724
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ (หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 5 ถนนบายพาสฝั่งขาเข้าและขาออก)
 • 13/09/2559
  1113
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา หมู่ที 1,3,4 และหมู่ที่ 7
 • 13/09/2559
  764
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกงานสอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา
 • 12/09/2559
  702
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านแหลมหงา หมู่ที่ 1
 • 09/09/2559
  1123
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 17/2559 โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและคูระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล. ซอยสามกอง 1 หมู่ที่ 6
 • 09/09/2559
  879
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกงานสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา (ซอยจ้อชูก้ง) หมู่ที่ 5
 • 09/09/2559
  865
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ฝ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงายบริหารตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลรัษฏา
 • 09/09/2559
  1125