• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
 
1

ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวทั้งหมด 1130 รายการ

 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

 
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีสุทัศน์และถนนเทพประทาน
 • 18/11/2559
  519
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน
 • 16/11/2559
  532
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีสุทัศน์และถนนเทพประทาน หมู่ที่ 1.
 • 10/11/2559
  495
   
 • ประกาศฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
 • 07/11/2559
  399
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา
 • 04/11/2559
  836
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา (ประตูทางเข้าพร้อมรั้วโรงเรียน) หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 • 04/11/2559
  617
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
 • 02/11/2559
  747
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2560 โครงการจ้างเหมาเอกชนกวาดรวบรวมขยะและตัดหญ้าในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา (ครั้งที่ 2)
 • 31/10/2559
  791
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกวาดรวบรวขยะและตัดหญ้าในเขตเทศ (ครั้งที่ 2)
 • 27/10/2559
  957
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลรัษฎา
 • 25/10/2559
  646
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรในการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
 • 25/10/2559
  1048
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีสุทัศน์และถนนเทพประทาน หมู่ที่ 1
 • 17/10/2559
  663
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล ในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา (ซอยจ้อซูก้ง) หมู๋ที่ 5
 • 11/10/2559
  893
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาเอกชนกวาดรวบรวมขยะ และตัดหญ้าในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา (ครั้งที่ 2)
 • 04/10/2559
  1461
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 22/2559 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ (หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 5 ถนนบายพาสฝั่งขาเข้าและขาออก)
 • 03/10/2559
  988
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2)
 • 28/09/2559
  2093
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์เผยแพร่เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ ณ ห้องประชุม ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องทำงานเทศกิจ ณ สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2
 • 22/09/2559
  1332
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 20/2559 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพะเนียง 3 และ 5 หมู่ที่ 5
 • 19/09/2559
  1665
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 20/2559 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพะเนียง 3 และ 5 หมู่ที่ 5
 • 19/09/2559
  1687
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 19/2559 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. หลังโรงพักชุมชนเกาะสิเหรอ่ หมู่ที่ 1
 • 19/09/2559
  1106