สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
1
หมวดข่าว : ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารภายในอบต. 901 รายการ
ประเภท ท้องถิ่น หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยต้องลี้พาล หมู่ที่ ๑
28/05/2558
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อ
22/05/2558
68
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อ
22/05/2558
69
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อถังขยะมูลฝอยโพลีเอธีลีน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๕๘๐ ใบ
21/05/2558
76
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อถังขยะมูลฝอยโพลีเอธีลีน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๕๘๐ ใบ
21/05/2558
93
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา
19/05/2558
192
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย พื้นที่เทศบาลตำบลรัษฎา หมู่ที่ ๖
19/05/2558
170
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ ด้วยเทศบาลตำบลรัษฎา ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์สอบราคาซื้อ วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๘ รายการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
19/05/2558
74
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป 7) สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลรัษฎา
12/05/2558
137
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรในการสรรหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 (ครั้งที่ 2)
12/05/2558
148
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรในการสรรหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 (ครั้งที่ 2)
12/05/2558
159
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยในนา ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๒
30/04/2558
145
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
28/04/2558
171
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2)
28/04/2558
214
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2)
28/04/2558
276
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่บ้านอิรวดี หมู่ที่ ๕
23/04/2558
137
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ฯลฯ จำนวน ๑ คัน
23/04/2558
133
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลักกงษี หมู่ที่ ๖
22/04/2558
205
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2)
20/04/2558
481
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2)
20/04/2558
322

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46