สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
1
หมวดข่าว : ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารภายในอบต. 745 รายการ
ประเภท ท้องถิ่น หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)
11/04/2557
134
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า
10/04/2557
40
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง Box Culvert ซอยลักกงษี หมู่ที่ ๖
10/04/2557
35
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล ในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา ซอยพะเนียง ๒ หมู่ที่ ๕
03/04/2557
55
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมคูระบายน้ำในพื้นที่ตำบลรัษฎา ซอยรัษฎารำลึก ๓ หมู่ที่ ๖
03/04/2557
49
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง Box Culvert หลัง ส.ว.ท. หมู่ที่ ๖
01/04/2557
44
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยในนา ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๒
26/03/2557
39
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเทียมประชาอุทิศ (ซอยตาเขียว) หมู่ที่ ๑
21/03/2557
54
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรในการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)
18/03/2557
192
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรในการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)
18/03/2557
216
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดระเบียบชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม การเคหะฯ หมู่ที่ ๗
12/03/2557
101
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคาร ๒ ชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ท่าเรือใหม่) หมู่ที่ ๗
11/03/2557
66
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัษฎา
07/03/2557
98
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจัดทำส่วนบริการข้อมูลข่าวสารและเคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์
07/03/2557
84
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยชุมชนทวีสินมั่นคงภูเก็ต (ขจรเกียรติ) หมู่ที่ ๒
06/03/2557
70
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ หน่วยงาน ๙ รายการ
05/03/2557
76
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนตำบลรัษฎาเสนอปัญหาความต้องการ
27/02/2557
113
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาซื้อถังรองรับขยะ
26/02/2557
121
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗
25/02/2557
357
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗
25/02/2557
339

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38