• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
 
1

ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวทั้งหมด 1191 รายการ

 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

 
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. พร้อมโรงสูบน้ำหลังโรงไฟฟ้าดีเซล ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ 6
 • 11/08/2560
  329
   
 • มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ท.จ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 7/2560
 • 10/08/2560
  260
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสุทัศน์และถนนเทพประทาน หมู่ที่ 1
 • 10/08/2560
  271
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกงานสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ดับเพลิง
 • 09/08/2560
  210
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยหมื่นศรี หมู่ที่ 3
 • 09/08/2560
  237
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รตยนต์ตรวจการณ์ ชนิด 4 ประตู พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน และเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3)
 • 09/08/2560
  187
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 5/2560 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ (ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเกียรติสินธ์ 2 หมู่ที่ 2)
 • 08/08/2560
  334
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน (ถนน ค.ส.ล. ถนนสงขลา หมู่ที่ 5)
 • 03/08/2560
  198
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ (ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหย่องกึ่งมนูญอุทิศ หมู่ที่ 6)
 • 03/08/2560
  280
   
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนชาวตำบลรัษฎาร่วมแสดงความคิดเห็นตอบคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี เพื่อกำหนดอนาคตประเทศไทย
 • 31/07/2560
  480
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซีฯ จำนวน 1 คัน
 • 27/07/2560
  295
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแดงโย หมู่ที่ 3
 • 25/07/2560
  352
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ (ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยเกียรติสินธุ์ 2 หมู่ที่ 2
 • 25/07/2560
  337
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ดับเพลิง
 • 20/07/2560
  303
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี 2560
 • 18/07/2560
  831
   
 • ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันแจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • 14/07/2560
  907
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. พร้อมโรงสูบน้ำหลังโรงไฟฟ้าดีเซล ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ 6 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
 • 11/07/2560
  645
   
 • แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ท.จ. ภูเก็ต) ครั้งที่ 6/2560
 • 06/07/2560
  628
   
 • เชิญชวนประชาชนปลูกดอกดาวเรืองเพื่อแสดงความอาลัยเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 • 05/07/2560
  760
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 40 รายการ
 • 05/07/2560
  856