สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
1
หมวดข่าว : ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารภายในอบต. 883 รายการ
ประเภท ท้องถิ่น หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่บ้านอิรวดี หมู่ที่ ๕
23/04/2558
77
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ฯลฯ จำนวน ๑ คัน
23/04/2558
65
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลักกงษี หมู่ที่ ๖
22/04/2558
122
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2)
20/04/2558
249
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2)
20/04/2558
186
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
16/04/2558
94
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยโพลีเอธีลีน (Polyethylene) มีล้อและมีฝาปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๕๘๐ ใบ
10/04/2558
256
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลรัษฎา จำนวน ๕ แห่ง
09/04/2558
190
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่องประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อจอ LED ขนาดจอแสดงผลกว้าง ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ
08/04/2558
163
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่องประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อจอ LED ขนาดจอแสดงผลกว้าง ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ
08/04/2558
157
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจอ LED ขนาดจอแสดงผลกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ
25/03/2558
513
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา โครงการสร้างเยาวชนเพื่อพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 128)
20/03/2558
402
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ๗) สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
20/03/2558
621
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ๗) สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
20/03/2558
501
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๐/๒๕๕๘ โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ายกสูง จำนวน ๑ คัน
19/03/2558
200
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด
13/03/2558
280
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ ประกาศเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๙/๒๕๕๘ โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ลาดทับ) ถนนบ้านทุ่งคา-ควนดินแดง หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖
12/03/2558
135
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อ
10/03/2558
106
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการจ้างเหมาเอกชนกวาดรวบรวมขยะและตัดหญ้าในเขตเทศบาล
09/03/2558
275
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด
09/03/2558
114

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45