สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
1
หมวดข่าว : ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารภายในอบต. 784 รายการ
ประเภท ท้องถิ่น หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
25/07/2557
37
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหินคลุก จำนวน ๑,๒๙๐ ลูกบาศก์เมตร
23/07/2557
39
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประชาสัมพันธ์จากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลรัษฎา
22/07/2557
45
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การห้ามยึดถือครองที่สาธารณประโยชน์บริเวณหน้าหาด
22/07/2557
39
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา
18/07/2557
67
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยผ่านฟ้า หมู่ที่ ๓
17/07/2557
43
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ่ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรในการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 (ครั้งที่ 2)
16/07/2557
196
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ่ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรในการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 (ครั้งที่ 2)
16/07/2557
133
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรในการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 (ครั้งที่ 2)
16/07/2557
162
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรในการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 (ครั้งที่ 2)
16/07/2557
102
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา (ซอยโต๊ะเฉ็มอุทิศ หมู่ที่ ๕)
09/07/2557
48
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลรัษฎา
09/07/2557
98
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา (จากร้านสุพิชา-ปากซอยพรุใหญ่ หมู่ที่ ๖)
08/07/2557
54
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา (จากร้านสุพิชา-ปากซอยพรุใหญ่ หมู่ที่ ๖)
08/07/2557
45
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา (จากร้านสุพิชา-ปากซอยพรุใหญ่ หมู่ที่ ๖)
08/07/2557
49
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำในพื้นที่ตำบลรัษฎา (ถนนประชาอุทิศ ๓ ถึงสามแยกบ้านตีน หมู่ที่ ๕)
04/07/2557
51
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่ในการสรรหา เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
03/07/2557
202
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่ในการสรรหา เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
03/07/2557
160
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วนประหยัดพลังงาน
01/07/2557
52
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา (ปรับปรุงสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๗)
24/06/2557
83

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40