• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
 
1

ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวทั้งหมด 1205 รายการ

 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

 
 • ตารางเวลาการเดินรถโดยสารประจำทางสายที่ 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2
 • 12/10/2560
  125
   
 • แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ท.จ.ภูเก็ต) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
 • 09/10/2560
  147
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 98 รายการ
 • 06/10/2560
  295
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การดำเนินการตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล้อ ฯลฯ จำนวน 1 คัน
 • 02/10/2560
  369
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9/2560 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสุทัศน์และถนนเทพประทาน หมู่ที่ 1
 • 26/09/2560
  197
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน (ถนน ค.ส.ล. ถนนสงขลา หมู่ที่ 5)
 • 19/09/2560
  589
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 8/2560 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยหมื่นศรี หมู่ที่ 3
 • 18/09/2560
  446
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ชนิด 4 ประตูฯ พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน และเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3)
 • 18/09/2560
  491
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสุทัศน์และถนนเทพประทาน หมู่ที่ 1
 • 15/09/2560
  404
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยหมื่นศรี หมู่ที่ 3
 • 11/09/2560
  488
   
 • แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ท.จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 8/2560)
 • 05/09/2560
  537
   
 • เทศบาลตำบลรัษฎาขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน เข้าประชุมคัดเลือกตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล
 • 01/09/2560
  984
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 7/2560 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล พร้อมโรงไฟฟ้าดีเซล ประชาสามัคคี หมู่ที่ 6 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
 • 29/08/2560
  636
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
 • 24/08/2560
  983
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการเขื่อนกันดิน ค.ส.ล พร้อมโรงสูบน้ำหลังโรงไฟฟ้าดีเซล ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ 6
 • 15/08/2560
  587
   
 • มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ท.จ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 7/2560
 • 10/08/2560
  1058
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสุทัศน์และถนนเทพประทาน หมู่ที่ 1
 • 10/08/2560
  953
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกงานสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ดับเพลิง
 • 09/08/2560
  758
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยหมื่นศรี หมู่ที่ 3
 • 09/08/2560
  744
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รตยนต์ตรวจการณ์ ชนิด 4 ประตู พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน และเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3)
 • 09/08/2560
  661