สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
1
หมวดข่าว : ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารภายในอบต. 915 รายการ
ประเภท ท้องถิ่น หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ความรู้เกี่ยวกับกองทุนยุติธรรม
02/07/2558
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากถนนประชาอุทิศ 3 ถึงสามแยกบ้านตีน หมู่ที่ 5 ครั้งที่ 3
01/07/2558
62
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยต้องลี้พาล หมู่ที่ ๑
25/06/2558
119
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา (ซอยสาครเขตต์) หมู่ที่ ๓
19/06/2558
97
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมคูระบายน้ำ ซอยบางชีเหล้า ๒ หมู่ที่ ๒
16/06/2558
60
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลรัษฎา
15/06/2558
207
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ ๒
12/06/2558
160
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องฝ่ายพัฒนารายได้เทศบาลตำบลรัษฎา
05/06/2558
304
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำจากถนน ประชาอุทิศ๓ ถึงสามแยกบ้านตีน หมู่ที่ ๕ (ครั้งที่๓)
04/06/2558
274
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓๘ รายการ
04/06/2558
128
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
03/06/2558
240
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
02/06/2558
245
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.ซอยในนา ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๒
02/06/2558
159
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยต้องลี้พาล หมู่ที่ ๑
28/05/2558
184
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อ
22/05/2558
193
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อ
22/05/2558
180
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อถังขยะมูลฝอยโพลีเอธีลีน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๕๘๐ ใบ
21/05/2558
194
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อถังขยะมูลฝอยโพลีเอธีลีน ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๕๘๐ ใบ
21/05/2558
190
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา
19/05/2558
316
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย พื้นที่เทศบาลตำบลรัษฎา หมู่ที่ ๖
19/05/2558
309

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46