• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
 
1

ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวทั้งหมด 1228 รายการ

 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

 
 • ประกาศฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรคพนักงานจ้างประจำปี 2561
 • 12/12/2560
  535
   
 • แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ท.จ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 11/2560
 • 07/12/2560
  562
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 • 06/12/2560
  275
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลรัษฎา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 01/12/2560
  606
   
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาด งานกวาดขยะพร้อมตัดหญ้าในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา จำนวน 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 30/11/2560
  444
   
 • มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ท.จ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 10/2560
 • 29/11/2560
  459
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลรัษฎา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 24/11/2560
  658
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาด งานกวาดขยะพร้อมตัดหญ้าในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา จำนวน 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 23/11/2560
  418
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเหมาเอกชนปรับปรุงและซ่อมบำรุงพร้อมดูแลรักษาสวนหย่อมในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 23/11/2560
  440
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลรัษฎาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 21/11/2560
  386
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ฯ
 • 16/11/2560
  439
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ฯ
 • 16/11/2560
  394
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักสูตรในการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • 15/11/2560
  789
   
 • คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ
 • 06/11/2560
  668
   
 • ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • 31/10/2560
  741
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
 • 27/10/2560
  1018
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 27/10/2560
  935
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561
 • 25/10/2560
  1334
   
 • เทศบาลตำบลรัษฎาให้บริการรถรับ-ส่ง ประชาชน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา08.00-12.00 น. โดยกำหนดจุดจอดรถบริเวณดังต่อไปนี้
 • 25/10/2560
  915
   
 • เทศบาลตำบลรัษฎาให้บริการรถรับ-ส่ง ประชาชน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
 • 25/10/2560
  639