• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
 
1

ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวทั้งหมด 1144 รายการ

 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

 
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา วัน เวลาและสถานที่ในการสรรหา เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • 24/02/2560
  383
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ชนิด 4 ประตูฯ
 • 22/02/2560
  231
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับขยะมูลฝอยฯ (ถังคอนเทนเนอร์)
 • 22/02/2560
  458
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อฯ จำนวน 1 คัน
 • 22/02/2560
  450
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีสุทัศน์และถนนเทพประทาน หมู่ที่ 1
 • 21/02/2560
  495
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีการศึกษา 2560
 • 26/01/2560
  1332
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2560 โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา หมู่ที่ 1,3,4, และ 7 (ครั้งที่2)
 • 26/01/2560
  1023
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
 • 25/01/2560
  1197
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
 • 24/01/2560
  1511
   
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เรื่อง ประมูลราคาครุภัณฑ์ชำรุด
 • 19/01/2560
  1354
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 • 10/01/2560
  1127
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การยื่นแบบการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2560
 • 08/12/2559
  2309
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน
 • 07/12/2559
  1724
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา หมู่ที่ 1,3,4 และหมู่ที่ 7 (ครั้งที่ 2)
 • 06/12/2559
  1813
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีสุทัศน์และถนนเทพประทาน
 • 18/11/2559
  1935
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน
 • 16/11/2559
  1915
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีสุทัศน์และถนนเทพประทาน หมู่ที่ 1.
 • 10/11/2559
  1808
   
 • ประกาศฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
 • 07/11/2559
  1528
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา
 • 04/11/2559
  2270
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา (ประตูทางเข้าพร้อมรั้วโรงเรียน) หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 • 04/11/2559
  1690