• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
 
1

ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวทั้งหมด 1075 รายการ

 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

 
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 15/2559 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ 6 (ครั้งที่ 2)
 • 25/07/2559
  294
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา
 • 15/07/2559
  1097
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคร่อมพื้นที่บริเวณโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา
 • 15/07/2559
  1092
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 14/2559 โครงการก่อสร้างเขื่อนหินก่อ ซอยในนา หมุ่ที่ 2
 • 14/07/2559
  713
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะ
 • 12/07/2559
  734
   
 • ประกาศฯ เรี่ือง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิดวจราจร ถนนประชาสามัคคี หมุ่ที่ 6 (ครั้งที่ 2)
 • 08/07/2559
  445
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ตำบลรัษฎา หมู่ที่1,2,3,6 (ครั้งที่ 2)
 • 06/07/2559
  855
   
 • ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนหินก่อ ซอยในนา หมู่ที่ 2
 • 06/07/2559
  541
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 • 05/07/2559
  846
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • 05/07/2559
  984
   
 • ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 • 05/07/2559
  760
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา
 • 28/06/2559
  566
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ผลการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการน้ำเสีย
 • 27/06/2559
  587
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมคูระบายน้ำ ซอยบ้านกำนัน หมู่ที่ 5
 • 27/06/2559
  521
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคาคร่อมพื้นที่บริเวณโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา
 • 24/06/2559
  1176
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ 6 (ครั้งที่ 2)
 • 15/06/2559
  1421
   
 • ประกาศฯ เรื่อง การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนหินก่อ ซอยในนา หมู่ที่ 2
 • 14/06/2559
  1239
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกงานสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยบ้านกำนัน หมู่ที่ 5
 • 06/06/2559
  892
   
 • ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ตำบลรัษฎา หมู่ที่ 1,2,3,6
 • 06/06/2559
  896
   
 • ประกาศฯ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 108 รายการ
 • 31/05/2559
  1160