สถิติผู้เข้าชมตั้งแค่ 20 มกราคม 53
ระบบเจ้าหน้าที่
1
หมวดข่าว : ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารภายในอบต. 964 รายการ
ประเภท ท้องถิ่น หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 3)
02/10/2558
291
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 3)
02/10/2558
308
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การยกเลิกการเก็บค่าบริการห้องน้ำ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
30/09/2558
600
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การยกเลิกประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาโครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงตามสาย จำนวน 6 รายการพร้อมติดตั้ง
29/09/2558
270
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การยกเลิกประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาโครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงตามสาย จำนวน 6 รายการพร้อมติดตั้ง
29/09/2558
244
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ม.อ. ภูเก็ต ขอเชิญร่วมงาน ม.อ. วิชาการ 2558 วันที่ 17 - 18 พ.ย. นี้
23/09/2558
377
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา เปิดลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
18/09/2558
565
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การเปิดให้บริการเว็บไซต์ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2
17/09/2558
664
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
10/09/2558
760
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
10/09/2558
1039
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
07/09/2558
825
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
07/09/2558
966
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลรัษฎาฯ (ผอ.กองการศึกษา)
04/09/2558
607
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การย้ายจุดบริการรถแท็กซี่ สถานีขนส่งแห่งที่ 2
02/09/2558
638
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 จุด
31/08/2558
1315
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณ ผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปี 2558
27/08/2558
669
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 18/2558 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยโหนทรายทอง หมู่ที่ 3
24/08/2558
971
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 18/2558 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยโหนทรายทอง หมู่ที่ 3
24/08/2558
849
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลรบฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร (หน้าหมู่บ้านศรีสุชาติ 1) ถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ 5
21/08/2558
1140
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.รัษฎา ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา วัน เวลาและสถานที่ในการสรรหา เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
21/08/2558
1247

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49