• ปรับขนาด
  ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวด่วน ประชาสัมพันธ์
เหตุด่วน เหตุร้าย โทร. 076-525600 ตลอด 24 ชั่วโมง | รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน EMS โทร.076-525679 | วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลรัษฎา นำรัษฎา พัฒนา เพื่อประชาเป็นสุข
สารจากนายก
ตำบลรัษฏาเป็นหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิมชื่อ "ตำบลสั้นใน" ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนชื่อ จากตำบลสั้นใน เป็นตำบลรัษฏา เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)ผู้ว่าการมณฑลภูเก็ต... อ่านต่อ
นำรัษฎา พัฒนา
เพื่อประชาเป็นสุข
นายภูดิท รักษาราษฎร์
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา
นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดภูเก็ต
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลรัษฎา
  นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  นายภาวัต ศุภสุวรรณ
  รองนายกเทศมนตรี
  นายภูดิท รักษาราษฎร์
  นายกเทศมนตรี
  นายเดชาคนี ลีลานนท์
  รองนายกเทศมนตรี
  นายธนนที อภิชาตตระกูล
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
  สื่อประชาสัมพันธ์เทศบาล
  ปฏิทินกิจกรรม